Za nami VI Kongres Energetyczny DISE, który odbył się 7 – 8 października 2020 r. we Wrocławiu. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych w każdej edycji proponuje debatę w obszarze najbardziej strategicznych wyzwań dla naszego kraju, stąd tegorocznym tematem przewodnim był: European Green Deal w Polsce.

Nowy ład skoncentrowany na osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatyczno – energetycznej do 2050 r. stanowi odpowiedź na problemy globalnego ocieplenia, wyczerpywania złóż oraz zanieczyszczenia powietrza. Ambicje unijne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wzrosły już do 60%, jednocześnie Chiny zadeklarowały neutralność klimatyczną do 2060 r. Jako think-tank zajmujący się problematyką transformacji energetycznej czujemy się odpowiedzialni za przyszłość Polski, włączając się aktywnie w dyskusję na temat zmian w polskiej energetyce.

Kongres Energetyczny DISE to forum wymiany wiedzy oraz najlepszych doświadczeń biznesowych przez ekspertów, gdyż to właśnie Państwo tworzycie wraz z nami najwyższą jakość. W tym roku gościliśmy: ambasadorów, ministrów, polityków, samorządowców, naukowców, prawników, ekonomistów, inżynierów oraz aktywistów w dziedzinie energii i klimatu.

W dużym skrócie Kongres Energetyczny DISE 2020 to: 2 dni debat, 10 paneli dyskusyjnych, 82 prelegentów oraz 74 partnerów, których wsparcie pozwoliło nam po raz szósty spotkać się we Wrocławiu na największym wydarzeniu dla polskiego rynku energii.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy obdarzyliście nas swoim zaufaniem co do gwarancji najwyższego poziomu merytorycznego, ale także stworzenia bezpiecznej przestrzeni dyskusji w dobie pandemii.

To dla nas dowód, że ta trudna misja, której się podjęliśmy jest właściwym kierunkiem, który należy kontynuować.

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za udział w naszym wydarzeniu i już dziś zapraszamy do Wrocławia na VII Kongres Energetyczny DISE w 2021 roku!